Doeleinden verwerking

Ematters verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de (financiële) administratie, CRM-systeem of ticketsysteem voor incidenten en wijzigingen. Daarnaast verwerkt Ematters persoonsgegevens om de nieuwsbrief te kunnen versturen, om te achterhalen waar u zich bevindt en de route te bepalen (Google Maps), om uw contactaanvraag af te handelen en om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Ematters houdt zich daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat met gegevens wordt gedaan en wat een ieders rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking

Ematters verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de (verkoop/arbeids)overeenkomst tussen klant/partner/leverancier en Ematters
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Ematters heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.
 • De klant/partner/leverancier/websitebezoeker/sollicitant heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens

Verstrekking persoonsgegevens

De klant/partner/leverancier is verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Ematters:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres

Categorieën persoonsgegevens

Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens verwerkt worden, waaronder van meerdere contactpersonen of afdelingen en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Ook verwerken wij persoonsgegevens van websitebezoekers en sollicitanten. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam en functie van de contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Locatiegegevens (voor Google Maps)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt als inhoud van uw bericht of met uw sollicitatie.

Cookies

De Ematters website maakt gebruik van verschillende typen cookies, zowel van Ematters als van derde partijen. De cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Ook wordt er informatie over gebruik van de site gedeeld met partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die bezoekers aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van gebruik van hun services. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Social media button LinkedIn

Op onze website maken wij gebruik van de social media button van LinkedIn, welke u doorgeleidt naar dit social media platform. De button is werkzaam vanwege een stukje code welke afkomstig is van LinkedIn. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw LinkedIn-pagina. Meer informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn kunt u vinden in de privacyverklaring van LinkedIn.

Geheimhouding

Medewerkers van Ematters hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor partners en leveranciers.

Ontvangers persoonsgegevens

Ematters deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • HR-consultants

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ematters doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct worden vernietigd. In beginsel zal Ematters geen persoonsgegevens printen. Ematters hanteert het principe van digitaal werken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen door Ematters worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Rechten als klant/partner/leverancier

Een ieder heeft het recht om een verzoek bij Ematters in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Hiernaast bestaat het recht Ematters te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

De klant/partner/leverancier heeft ook het recht Ematters te verzoeken de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat deze persoonsgegevens, indien gewenst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden verstrekt. Tot slot heeft een ieder het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die Ematters doet, kan contact worden opgenomen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kan schriftelijk via email of per post ingediend worden.

Een verzoek tot dataportabiliteit kan gedaan worden door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kan Ematters om identificatie vragen.

Ematters B.V.
Valschermkade 18
1059 CD Amsterdam
info@ematters.nl
+3120-7073690

KvK: 34278740

Klachten

Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Ematters kan worden ingediend door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens.

Tevens bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Translate »