VU CASE

AANKOMENDE STUDENTEN ONLINE WERVEN VIA E-MAIL EN SEA
De Vrije Universiteit is een van de grootste Universiteiten van Nederland. In 2011 telt de VU 24.376 studenten. De VU heeft een eigen academisch ziekenhuis, het VU medisch centrum (VUmc). De VU is een bijzondere universiteit: zij gaat niet uit van de overheid, maar van de Stichting VU-VUmc die de bestuurlijke koepel vormt boven de Vrije Universiteit en het VUmc, en waarvan het bestuur wordt gevormd door leden van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en van de Raad van Bestuur van het VUmc.
 • Uitdagingen:
 • Slim werven tegen zo laag mogelijke kosten
 • Relevante inschrijvingen
 • Positieve ervaring voor zowel de student als de ouder(s)
 • Terugdringen van no-show
 • Realtime informeren over persoonlijk programma
 • Aanpak:
 • Geheel nieuwe, uitgebreide campagneopzet
 • Problemen m.b.t. conversiemetingen opgelost
 • Strategisch en technisch SEO-advies
 • Regelmatige analyses en optimalisatie
 • Resultaten:
 • Aantal klikken SEA: +685%, aantal klikken SEO 223%
 • Significante stijging van het aantal telefoontjes
 • Explosieve groei aantal aanmeldingen van 496%
0 %
Aantal klikken SEA
0 %
Aantal klikken SEO
0 %
Aantal aanmeldingen