VU CASE

AANKOMENDE STUDENTEN ONLINE WERVEN VIA E-MAIL EN SEA
De Vrije Universiteit is een van de grootste Universiteiten van Nederland. In 2011 telt de VU 24.376 studenten. De VU heeft een eigen academisch ziekenhuis, het VU medisch centrum (VUmc). De VU is een bijzondere universiteit: zij gaat niet uit van de overheid, maar van de Stichting VU-VUmc die de bestuurlijke koepel vormt boven de Vrije Universiteit en het VUmc, en waarvan het bestuur wordt gevormd door leden van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en van de Raad van Bestuur van het VUmc.
0 %
Aantal klikken SEA
0 %
Aantal klikken SEO
0 %
Aantal aanmeldingen
Translate »