Segmentatie

Je klanten en prospecten opdelen in groepen voor meer persoonlijke benadering

We streven er allen naar om een individuele ervaring aan elke consument te geven. Om praktische redenen in het vandaag nog noodzakelijk om prospecten en klanten op de delen in segmenten op basis van gelijkaardige kenmerken. Er komt zeker een dag dat AI dat voor ons gaat doen maar dat is vandaag nog maar beperkt mogelijk.

Criteria voor segmentatie:

  • Demografische kenmerken: leeftijd, geslacht, taal
  • Geografische kenmerken: Waar wonen, werken, zijn ze
  • Gedrag: wat hebben ze gekocht, waar hebben ze op geklikt, wat hebben ze gelezen
  • Psychografische kenmerken: persoonlijkheid, waarden, attitudes, interesses, levensstijl

Hoe segmenteer je?

De meeste database platformen en marketing automation tools laten toe om gegevens op een eenvoudige manier te filteren en te segmenteren met een querytool, met behulp van “en” of “of”, “opnemen” of “uitsluiten” met behulp van alle gegevens in de Database.

Statische en dynamische segmenten

  • Statisch: eens de selectie gemaakt kan er niemand aan worden toegevoegd
  • Dynamisch: zodra iemand aan de criteria voldoet wordt hij toegevoegd

Segmenten kunnen worden opgeslagen en gecombineerd om nieuwe segmenten te maken

SQL query’s

Met sommige tools kunt u eenvoudige tot complexe SQL-query’s gebruiken. Enige technische kennis is vereist, maar het opent mogelijkheden voor het combineren en selecteren van complexe datasets.

Welke segmenten kan jij gebruiken voor je marketing acties?
Contacteer ons om je marketing gerichter te maken.

Translate »