Geef je digitaal dezelfde ervaring als in je winkel of op kantoor?

De tijd dat je enkel fysiek in contact kwam met consumenten ligt verder achter ons. De Coronacrisis heeft deze evolutie alleen maar versneld. Maar heb je er al eens bij stil gestaan of jullie digitaal hetzelfde hoog niveau van ervaring geven als in jullie winkel of kantoor. Wat moet je doen om dat te realiseren? … Lees meer

Translate »