Wat je moet weten over het online koopgedrag van Belgische consumenten

Iedereen koopt online? De corona-crisis heeft e-commerce een boost gegeven? Waarom kopen ze online? Alle consumenten zijn hetzelfde? In deze blok lees je alle antwoorden op deze vragen maar ook vooral hoe ze voor jou als retailer het verschil kunnen maken.

Iedereen koopt online

Uit de analyse van SIRIUS insight blijkt dat ongeveer 90% van al de consumenten tussen 18 en 65 jaar heeft in 2020 ten minste eenmaal een online aankoop verricht. Mooi cijfer maar wat zit er achter. 26% doet dat meermaals per maand, terwijl 28% hooguit eenmaal per maand een online aankoop doet. 35% koopt enkele keren per jaar iets online en, tot slot, 11% winkelt niet online of hooguit eenmaal per jaar . Toch sturen retailers naar al deze klanten aan dezelfde hoge frequentie communicatie met het risico dat de tweede en derde groep helemaal afhaken omdat je hen ergert. Wij bij Ematters kunnen je helpen om het zo op te zetten dat de frequentie aan deze doelgroepen worden aangepast.

De corona-crisis heeft e-commerce een boost gegeven

De koerierdiensten hebben het gemerkt: het aantal pakjes is exponentieel gegroeid. Toch is het aantal consumenten dat online koopt nauwelijks toegenomen. Wie online kocht is wel vaker online gaan kopen. We hebben met zijn allen vooral meer kleding en levensnoodzakelijke artikelen zoals voedingsproducten en (para)farmaceutische artikelen gekocht.

Is jou strategie afgestemd op deze gegevens? Doe je je acquisitie bij de juiste doelgroep? Haal je voldoende uit je bestaande klanten? Weet je je klanten aan jou te binden? Ematters kan je helpen om journey’s op te zetten die daar voor zorgen.

Waarom kopen ze online?

De 4 voor de hand liggende redenen zijn: de lagere prijzen, het vermijden van mobiliteitsproblemen, het gemak en een ruime keuze. De prijs is belangrijk maar niet de enige factor.

De doorbraak van e-commerce is er gekomen dankzij de smart phone (heb je altijd bij de hand) en de opkomst van geavanceerde digitale marketing. Je communicaties aanpassen aan de motivatie van je klant is dus belangrijk. Prijskopers kan je niet motiveren door de nadruk te leggen op je assortiment en je hoeft echt niet zoveel korting weg te geven als je service (gemak) hun motivator is. Ematters kan je helpen om heel wat minder kortingen weg te geven en toch meer te verkopen.

Consumenten verschillen

We hadden het al over verschillen in motivatie tussen verschillende consumenten maar er is ook een groot verschil tussen consumenten in koopkracht, gedrag, frequentie, smaak, leeftijd, regio, enz.
Het loont zeker de moeite om je data te verrijken met zulke gegevens van een externe partij. Ook kan je als retailer web tracking opzetten om het individueel gedrag van je klanten op te volgen.

Welke zijn voor jou interessant en hoe kan je zulk een proces automatiseren. Wij bij Ematters hebben de ervaring en de technische kennis om je daarbij te helpen.

Waar hebben we de gegevens gehaald?

SIRIUS Insight verzamelt elk jaar gegevens bij een uitgebreid staal van consumenten. Deze gegevens, die rechtstreeks verbonden zijn met de segmentering Mosaic Belgium, hebben betrekking op koopgewoonten, consumptie, mobiliteit, media, financiën, levensstijl … Zo beschikt SIRIUS Insight over een consumentensegmentering die verrijkt is met heel wat factoren die toelaten doelgroepen beter te kennen en af te bakenen.

Translate »